Tìm các yếu tố trong tam giác

19 kết quả phù hợp trong mục Tìm các yếu tố trong tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán về giải tam giác

Cho tam giác có diện tích , hai đỉnh là và trọng tâm của tam giác thuộc đường thẳng . Tìm tọa độ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các yếu tố trong tam giác

Trong không gian cho điểm và hai đường thẳng . Chứng minh đường thẳng và điểm cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác biết chứa đường cao chứa đường trung tuyến. Chứng minh của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác cân

Cho là tam giác có và thỏa mãn hệ thức Chứng minh rằng tam giác là tam giác cân với góc ở đỉnh bằng Các góc thỏa mãn pt : Chứng minh rằng tam giác là tam giác cân với góc ở đỉnh bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

CMR tam giác ABC vuông cân

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn điều kiện: CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

CMR tam giác ABC cân với góc ở đỉnh A

Cho tam giác thỏa mãn điều kiện : CMR tam giác cân với góc ở đỉnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C

Trong mặt phẳng cho tam giác có trọng tâm biết phương trình các cạnh theo thứ tự là ; . Tìm tọa độ các đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

7x-4y-8=0. Tìm tọa độ các đỉnh

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho tam giác cân đỉnh . Có trọng tâm là , Phương trình đường thẳng là:, phương trình đường thẳng là: . Tìm tọa độ các đỉnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm điểm $M$ trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau.

Trong mặt phẳng cho các điểm và đường thẳng . Tìm điểm trên sao cho hai tam giác có diện tích bằng nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ đỉnh C

Trong mặt phẳng cho tam giác biết , có diện tích bằng và trọng tâm thuộc đường thẳng : . Tìm tọa độ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ đỉnh C

Cho hình tam giác có diện tích bằng . Biết và trung điểm của nằm trên đường thẳng . Tìm toạ độ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho tam giác Tìm tọa độ điểm C.

Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác có đỉnh đường thẳng lần lượt chứa đường cao kẽ từ có phương trình: . Tìm tọa độ điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình các cạnh của tam giác

Cho tam giác có đỉnh , phương trình một đường cao và một trung tuyến vẽ từ hai đỉnh khác nhau lần lượt là : . Viết phương trình các cạnh của tam giác .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng AC, biết rằng AC đi qua điểm F(1; - 3).

Cho tam giác cân tại , biết phương trình đường thẳng lần lượt là: . Viết phương trình đường thẳng , biết rằng đi qua điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm B thuộc d1

Trong hệ tọa độ , cho điểm , các đường thẳng và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm thuộc và điểm thuộc sao cho tam giác vuông cân tại .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ A,B,C biết x_A<0.

Trong mặt phẳng tọa độ . Cho tam giác vuông tại có góc đỉnh bằng , trọng tâm và phương trình đường thẳng . Tìm toạ độ biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng AC, biết diện tích

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , cho tam giác vuông tại có đỉnh , phân giác trong của góc có phương trình . Viết phương trình đường thẳng , biết diện tích bằng và đỉnh có tung độ dương.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh B và C

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , cho tam giác cân tại đỉnh ; đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh có phương trình . Điểm nẳm trên đường cao đi qua đỉnh của tam giác . Tìm tọa độ các đỉnh .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay