Tìm công bội

1 kết quả phù hợp trong mục Tìm công bội
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công bội của cấp số nhân

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Chứng minh dãy số (vn) với vn = un – 1 là một cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân đó.
b. Xác định số hạng tổng quát của dãy số (un).< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay