Tìm giá trị của tham số

1 kết quả phù hợp trong mục Tìm giá trị của tham số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số

a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trỡnh sau cú nghiệm:

Resized Image
b) Chứng minh rằng:

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay