tìm giá trị của x

2 kết quả phù hợp trong mục tìm giá trị của x
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1/ Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa:
Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Bài 1.Thực hiện các phép tính (không dùng máy tính cầm tay)
Resized Image

Bài 2
Cho biểu thức

Resized Image
1. Rút gọn biểu thức C.
2. Tìm giá trị của x để C=-1/3< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay