tìm giá trị của x

1 kết quả phù hợp trong mục tìm giá trị của x
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1/ Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa:
Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức:

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay