Tìm giá trị nhỏ nhất

31 kết quả phù hợp trong mục Tìm giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất.

Câu 1.Tìm giá trị nhỏ nhất.
Resized Image
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho bíêt AB= 15cm, AH = 12cm.
a. Chứng minh Resized Image
b. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AC.
c. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5cm, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh tam giác CEF vuông.
d. Chứng minh CE.CA = CF.CB.
..........................................................................................................................................

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

-Ban cơ bản : Tìm giá trị nhỏ nhỏ nhất của biều thức :

Resized Image
- Ban nâng cao : Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

1.Cho hàm số

Resized Image(m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.
2.Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1/ Giải hệ phương trình

Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn

x^{2}+y^{2}=2
Tìm Min;Max của biểu thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Resized ImageTìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số dương a,b,c sao cho ab+ba+ca=3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

Câu 1.Trên hệ trục toạ độ oxy cho tam giác ABC biết A(1;1), B(2;-1) và C(-1;1)
a) Trực tâm H của tam giác ABC có tạo độ là:
a1) (1/2 ; 1/3) a2) (1/2 ; 0) a3) (2; 5/2 ) a4) (2; 3)
b) Đường thẳng đi qua A và B cắt ox tại điểm E, điểm E chia đoạn thẳng AB theo tỉ số là:
b1) -1,5 b2) -1 b3) -2 b4) 1/4
Câu 2: Tuỳ theo giá trị của m, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình bình hành

Bài 1:(3,5 điểm )
Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) và CD = 2AB. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD và AD.
a) Chứng minh tứ giác ABCN là hình bình hành ?
b) Gọi O là giao điểm của AC và BN. Chứng minh ba điểm P, O, M thẳng hàng.
c) Chứng minh: PO = 2OM
Bài 2:(0,5 điểm )
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a, Rút gọn C
b,Tìm giá trị của x đề biểu thức C có giá trị nhỏ nhất.Tìm giá trị nhỏ nhất đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Câu 1: (1,5 điểm). So sánh các số thực sau ( Không dùng máy tính gần đúng).

Resized Image
Câu 2: (3 điểm). Giải phương trình sau:
Resized Image
Câu 3: (1,5điểm). Tìm giỏ trị nhỏ nhất của
Resized Image
Câu 4: (2 điểm). Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Resized Image
2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

a. Tìm giới hạn:

.Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1.Cho tứ giác lồi ABCD nôih tiếp trong đường tròn O.
Gọi E là giao điểm của AC và BD.
CMR : nếu trung điểm của AD;BC;OE thẳng hàng thì AB=CD hoặc góc AEB=90^{circ} .
2. Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn: x+y+z=3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1.Cho tứ giác lồi ABCD nôih tiếp trong đường tròn O.
Gọi E là giao điểm của AC và BD.
CMR : nếu trung điểm của AD;BC;OE thẳng hàng thì AB=CD hoặc góc .Resized Image
2. Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn: x+y+z=3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1.Chứng minh rằng:
Resized Image
2.Cho ba số dương a, b, c thoả mãn:
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
3.Tìm giá trị nhỏ nhất của
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Rút gọn A và chứng minh A < 1 với mọi gía trị của x
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay