tìm nghiệm gần đúng

1 kết quả phù hợp trong mục tìm nghiệm gần đúng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Câu 1 :
Cho

Resized Image
Tính y = 28% A
Câu 2 :
Viết phân số 5/6 thanh tổng của 7 phân số dương có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau
Câu 3 :
Tìm một nghiệm gần đúng của các phương trình sau :
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay