Tìm nghiệm

22 kết quả phù hợp trong mục Tìm nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image

Câu 2. Tìm nghiệm của phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Bài 1:
Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Bài 2:

Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
Bài 3:
Tìm m để pt sau có nghiệm:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên

Bài 1: Cho biểu thức sau:

Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Câu 1 :
Cho

Resized Image
Tính y = 28% A
Câu 2 :
Viết phân số 5/6 thanh tổng của 7 phân số dương có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau
Câu 3 :
Tìm một nghiệm gần đúng của các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của pt

Bài 1:
Tìm m để pt sau có nghiệm:

Resized Image
Bài 2:
Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A(3;4) và 2 điểm B,C lần lượt trên 2 tia Ox,Oy sao cho A,B,C thẳng hàng. Xác định tọa độ B,C sao cho diện tích tam giác OBC đạt giá trị lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình:

Resized Image
Câu 2. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được:
1. Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
2. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?
3. Bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Cho phương trình:
Resized Image
1/ Giải phương trình tại m=1.
2/ Tìm m để phương trình có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Câu I
Giải hệ phương trình
Resized Image

Tìm nghiệm nguyên của phương trình
x^{2}+17y^{2}+34xy+51(x+y)=1740

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Cho phương trình :
Resized Image
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 thõa mãn : x1 + x2 +x1.x2 > 2013

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Cho hệ phương trình:
Resized Image

(a, b, c là tham số)
Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hệ phương trình trên có nghiệm là:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Tìm nghiệm của phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của đa thức

Cho hai đa thức :

Resized Image
a)Tính C(x) = A(x) + B(x).
b) Tìm nghiệm của đa thức C(x)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Resized Image
2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

a. Resized Imagechia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phương sai và độ lệch chuẩn


Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

Resized Image

Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên dương của pt

Giải hệ phương trình sau:

Resized Image
Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

a. Cho H là trực tâm của tam giác ABC. Biết HC = AB, tính góc C.
b.
Tìm nghiệm nguyên của phương trình
Resized Image
C. Cho a, b ,c là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Tìm m để hệ sau có nghiệm:

Khi đó hãy tìm nghiệm theo m.Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Bài toán : Cho hệ phương trình

Resized Image

a, Giải hệ phương trình khi m = 1
b, Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = -1/3 ; y = - 1< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay