tìm tập xác định

6 kết quả phù hợp trong mục tìm tập xác định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Câu 1: (4 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số và xác định những giá trị của x mà tại đó hàm số đạt giá trị lớn nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

c

Tìm tập xác định của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Bài 1 Cho 2 tập hợp A = [-1;3] và B = {x }
Tìm ?
Resized Image
Bài 2 . Cho hàm số:
Resized Image
a, Tìm tập xác định của hàm số (1):
b, Xét tính chẵn lẻ của hàm số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau:

Resized Image

2.Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

a) Tìm tập xác định của hàm số .

Resized Image
b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image|
Xét tính chẵn lẻ của hàm số
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay