tim thằn lằn

2 kết quả phù hợp trong mục tim thằn lằn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim của thằn lằn

Cấu tạo tim của thằn lằn:
A. Hai tâm nhỉ một tâm thất B. Một tâm nhỉ và một tâm thất
C. Hai tâm thất một tâm nhỉ D. Hai tâm nhỉ và một tâm thất có vách hụt ở giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim thằn lằn

Cấu tạo tim thằn lằn :
A 1 tâm nhĩ , 1 tâm thất . C. 2 tâm thất , 1 tâm nhĩ .
B. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thất . D. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thấtcó vách ngăn hụt< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay