tìm thương phép chia

1 kết quả phù hợp trong mục tìm thương phép chia
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thương và dư của phép chia

Bài 1 : Tính
Resized Image
Bài 2 : Tìm x biết :
Resized Image
Bài 3 : Tìm thương và dư của phép chia sau :
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay