Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

tim x

9 kết quả phù hợp trong mục tim x
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm x toán 7

Bài 1: So sánh hợp lý:
Resized Image
Bài 2: (1,5 điểm): Tìm x biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán tìm xác suất

Câu 1: Có một hộp trong đó có đựng 6 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy từ trong hộp ra 3 quả cầu. Tìm xác suất để:
a) Lấy được 2 quả cầu đỏ.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đỏ.
c) Lấy được nhiều nhất 2 quả cầu đỏ.

Câu 2: Cho khai triển
Resized Image
a) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên.
b) Tìm hệ số của số hạng thứ 8 của khai triển trên.
c) Tìm số hạng của khai triển chứa x10


Câu 3: Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 9

Bài 1. Tìm số a biết
Resized Image
chia hết cho 109.
Bài 2: Tìm y biết:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x biết (x-1)(x+2) = 0 :
a, x=1 b, x=-2 c, x=1và x=-2 d, x = -1 và x=2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x, biết:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên x

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3(x - 7) = 33 b) 5 + 2x = 15< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay