tinh bột

11 kết quả phù hợp trong mục tinh bột
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của ruột non

1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a- Tinh bột 
ightarrowMantôzơ b- Mantôzơ 
ightarrowGlucôzơ
c- Prôtêin chuỗi dài 
ightarrowPrôtêin chuỗi ngắn d- Lipit 
ightarrow Glyxêrin và axit béo .
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loại đường chứa 6 nguyên tử cacbon

1.Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại?
A. Glucôzơ và Fructôzơ. B. Gucôzơ và galactôzơ
C. Galactôzơ và tinh bột. D. Glucôzơ và mantôzơ
2. Nhóm chất nào sau đây là những chất đường có chứa 6 nguyên tử các bon?
A. Glucôzơ, Fructôzơ , Pentôzơ.B. Fructôzơ , galactôzơ, glucôzơ
C. Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột .D. Tinh bột, lactôzơ, Pentôzơ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của liên kết enzim- cơ chất

a.
- Vùng cấu trúc của enzim liên kết với cơ chất: Trung tâm hoạt động
- Liên kết enzim - cơ chất: có tính đặc thù, mỗi enzim chỉ xúc tác cho một phản úng.
b. Enzim amilaza chỉ tiêu hóa được tinh bột mà không tiêu hóa được xenlulôzơ, vì:
- Trung tâm hoạt động của enzim amilaza chỉ tương thích với cấu hình không gian của tinh bột 
ightarrow amilaza liên kết được với tinh bột 
ightarrow phản ứng được xúc tác
- Trung tâm hoạt động của enzim amilaza không tương thích với cấu hình không gian của xenlulôzơ 
ightarrow amilaza không liên kết được với xenlulôzơ 
ightarrow phản ứng không được xúc tác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ phản ứng

Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo sơ đồ sau :

Resized Image
1. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
2. Tính khối lượng rượu etylic thu được khi cho lên men 1 tấn ngũ cốc chứa 81% tinh bột.
(O = 16 ; C = 12 ; H = 1).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết của enzim

a. Vùng cấu trúc nào của enzim liên kết với cơ chất? Liên kết enzim - cơ chất có tính chất gì?
b. Dựa vào cấu trúc của enzim, giải thích tại sao enzim amilaza chỉ tiêu hóa được tinh bột mà không tiêu hóa được xenlulôzơ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản phẩm sau quang hợp

Sau quá trình quang hợp sản phẩm tạo ra là:

a. Tinh bột và khí cacbônic

b. Tinh bột và nước

c. Tinh bột và khí ôxi

d. Năng lượng và khí cacbônic

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng quang hợp của cây

Khi quang hợp cây xanh tạo ra?
a. Tinh bột và khí ôxy b. Tinh bột và khí cácboníc
d. Tinh bột và chấthữu cơ d.Tinh bột và nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về tinh bột

Tinh bột là:
A: Đường đơn B: Đường đôi C: Đường đa D: Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mệnh đề hóa học nào sau đây đúng

Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Glucozơ là hợp chất đa chức.
B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì cùng có công thức phân tử (C6H10O5)n.
C. Saccarozơ và mantozơ là đồng phân của nhau.
D. Tinh bột và xenlulozơ là polisaccarit, chúng đều dễ kéo thành sợi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất nào là nguyên liệu tự nhiên

Trong các chất cho sau đây: xenlulozơ, cát, canxi cacbua, ancol etylic, cao su, tinh bột, natri clorua, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ; chất là nguyên liệu tự nhiên là

A. xenlulozơ, cát, canxi cacbua, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.

B. xenlulozơ, cát, cao su, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.

C. xenlulozơ, ancol etylic, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.

D. xenlulozơ, cao su, ancol etylic, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay