tính chẵn lẻ

6 kết quả phù hợp trong mục tính chẵn lẻ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Câu1. Cho hàm số
Resized Image
Tính b và c biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 khi x = 1.
Câu2. Vẽ đồ thị , lập bảng biến thiên và xét tính chẵn lẻ của hàm số sau đây :y = x (x - 2)

Câu3. Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị là parabol (Pm).
a) Xác định giá trị của m sao cho (Pm) đi qua điểm A(2;1).
b) Tìm tọa độ điểm B sao cho đồ thị (Pm) luôn đi qua B, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Bài 1 Cho 2 tập hợp A = [-1;3] và B = {x }
Tìm ?
Resized Image
Bài 2 . Cho hàm số:
Resized Image
a, Tìm tập xác định của hàm số (1):
b, Xét tính chẵn lẻ của hàm số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Xét tính chẳn lẽ của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẳn lẽ của hàm số

Xét tính chẳn lẽ của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

a) Tìm tập xác định của hàm số .

Resized Image
b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image|
Xét tính chẵn lẻ của hàm số
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay