tính chất của chất

1 kết quả phù hợp trong mục tính chất của chất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách để xác định tính chất của chất

Câu 1 :(3 điểm)
Nêu các cách để xác định tính chất của chất ? Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi ích gì ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay