Tính chất tuần hoàn

6 kết quả phù hợp trong mục Tính chất tuần hoàn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì (nếu có) của các hàm số:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của hàm số:

Tìm chu kì của hàm số:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì

Khảo sát tính tuần hoàn và tìm chu kì (nếu có) của các hàm số:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét các hàm số cho dưới đây Xét các hàm số cho dưới đây

Xét các hàm số cho dưới đây, hàm số nào có tính chất tuần hoàn. Trong trường hợp hàm số tuần hoàn, hãy xác định chu kì của hàm số ấy.a) b)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay