tính công

2 kết quả phù hợp trong mục tính công
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công thực hiện

Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg mất 20 giây. Tính
a) Công thực hiện của mỗi người ?
b) Ai làm việc khỏe hơn ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tính công suất

a/Viết công thức tính công suất, nêu rõ các đại lượng có trong công thức ?
b/Áp dụng giải bài toán sau: Đầu tàu hỏa kéo toa xe với một công A= 3000J hết thời gian 5 giây.Tính công suất của đầu tàu?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay