tính đơn điệu

6 kết quả phù hợp trong mục tính đơn điệu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu của các dãy số

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:

Resized Image
Bài 3: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu của các dãy số

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu các hàm số sau:

Xét tính đơn điệu các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số sau đơn điệu

Chứng minh rằng hàm số sau đơn điệu:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hàm số đồng biến, nghịch biến

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến ? )
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính đơn điệu của hàm số

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến ? )


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay