tính giá trị biểu thức

36 kết quả phù hợp trong mục tính giá trị biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11

Bài 1
Cho x,y,z là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện x.y.z=100. Tính giá trị của biểu thức:

Resized Image

Bài 2
Tìm ba số nguyên tố x,y,z. Biết xyz=5(x+y+z)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của mỗi biểu thức

1/ Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với hai biến x, y có bậc là 5.
2/ Tính giá trị của mỗi biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Cho biểu thức :


Resized Imagevới ( x >0 và x ≠ 1)

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị tổng hai đa thức

Cho hai đa thức :

Resized Image
a/ Tính : P(x) = M(x) + N(x)
b/ Tính : Q(x) = M(x) - N(x)
c/ Tính giá trị của biểu của P(x) tại x = -2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giá trị lượng giác

1.Tính các giá trị lượng giác sau
Resized Image

2.Tìm Resized Image biết

Resized Image
3.Tính các giác trị lượng giác của cung Resized Image biết
Resized Image
4***Tính các biểu thức sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Bài 1) Tam giác ABC có trọng tâm G(2,-1) , cạnh AB nằm trên đường thẳng ,Resized Image cạnh AC nằm trên đường thẳng
Resized Image

a) Tìm tọa độ đỉnh A và trung điểm M của đoạn thẳng BC
b) Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC
c)Lập phương trình đường trình ngoại tiếp tam giác ABC
Bài 2 Tính giá trị biểu thức sau:
Resized Image


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Bài 1 : Cho hình thoi ABCD ( góc A tù ) cócạnh dài 5,47 cm Khoảng cách giữa hai cạnh là 3,52cm. Hãy tính:
a, Độ lớn góc A , góc B ( độ , phút , giây )
b, độ dài các đường chéo AC , BD
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với x = 2,315 ; y = 3,428
Bài 3 : Biểu diễn 127/52 và số 1,23 dưới dạng liên phân số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với
Resized Image
Bài 2 : Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Tìm điều kiện x để P có nghĩa.
b. Rút gọn P
c. Tìm các giá trị của x để
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
( với x > 0 ; x 1 )
1) Rút gọn biểu thức P;
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 3;
3) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image( Với a 0 ; a 4 )
1) Rút gọn biểu thức P.
2) Tính giỏ trị của P tại a=4-2sqrt{3}
3) Tìm giỏ trị của a sao cho P = a + 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image
a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?
c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phương sai và độ lệch chuẩn


Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

Resized Image

Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay