Bài tập về tính kim loại

1 kết quả phù hợp trong mục tính kim loại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hóa học 9: Sắp xếp các chất theo tính kim loại giảm dần

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần ?

A) Na, Mg, Al, K

B) K, Na, Mg, Al

C) Al, K, Na, Mg

D) Mg, K, Al, Na< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay