tĩnh mạch

2 kết quả phù hợp trong mục tĩnh mạch
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hệ tuần hoàn

hệ tuần hoàn gồm những bộ phận nào?
a/tim, mao mạch,động mạch b/tim, hệ mạch
c/tim, tĩnh mạch

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trong tĩnh mạch

Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ các tác động chủ yếu nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay