tính quãng đường

3 kết quả phù hợp trong mục tính quãng đường
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình- toán 8

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chiều dài quãng đường

Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc dự định 4km/h. Sau khi đi được nữa quãng đường AB với vận tốc đó, người ấy đi bằng ô tô với vận tốc 30km/h, do đó đã đến B sớm hơn dự định là 2giờ 10phút. Tính chiều dài quảng đường AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính quãng đường

một đường thẳng.
Bài 4: ( 1.5 điểm ) Một người đi tư A đên B với vận tốc 4 km/h và dự đinh đƠn B lúc 11h45 phút. Sau khi đI được 80% quãng đường thì người đă đI với vận tốc 3 km/h nên đên B lúc 12h trưa. Tinh quang đường AB và người đo khởi hành lúc mấy giờ ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay