tính số phần tử

2 kết quả phù hợp trong mục tính số phần tử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phân tử

Tính số phân tử : a, Của 0,25 mol Fe2O3
b, Của 4,48 lít Cacbôníc (ởđktc).
c, Của 7,1 gam khí Clo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phần tử

Một giỏ đựng 20 quả càu được đánh số từ 1 đến 20 trong đó có 15 quả cầu đỏ và 5 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 quả :
a. tính số phần tử của không gian mẫu
b. tính xác suất đẻ chọn 3 quả cung màu
c. tính xác suất để chọn được ít 1 quả cầu màu xanh< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay