tinh thể kim loại

2 kết quả phù hợp trong mục tinh thể kim loại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?

Đâu là nguyên nhân của các tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?
A. Do kim loại có mạng lập phương tâm khối
B. Do kim loại có mạng lập phương tâm diện
C. Do kim loại có mạng lục phương
D. Do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm liên kết trong tinh thể ion

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Liên kết trong tinh thể ion là lực hút tĩnh điện rất bền.

B. Tinh thể phân tử thường mềm, xốp, có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi.

C. Liên kết trong tinh thể nguyên tử là tương tác vật lý kém bền.

D. Tinh thể kim loại có ánh kim, có tính dẻo, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay