Tính tích phân bằng

49 kết quả phù hợp trong mục Tính tích phân bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau :a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân:

a) Tìm hai số sao cho: b) Tính tích phân:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau :

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau : a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính tích phân : biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Cho Tính


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay