Tính tích phân

55 kết quả phù hợp trong mục Tính tích phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

1) Giải phương trình:
Resized Image
2) Tính tích phân:
Resized Image
3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
Resized Imagetrên đoạn [0;2].

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Câu 1(1,0 điểm). Giải hệ phương trình
Resized Image
Câu 2 (1,0 điểm). Tính tích phân .
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình trên tập số phức

Câu 2: (3đ): Tính các tích phân sau:

Resized Image
Câu 3: (1đ) Giải phương trình sau trên tập số phức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân:
Resized Image

Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau :a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân:

a) Tìm hai số sao cho: b) Tính tích phân:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau :

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau : a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính tích phân : biết


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay