Tính tích phân

56 kết quả phù hợp trong mục Tính tích phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính cacs tích phân sau :a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân sau : a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tìm nguyên hàm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tìm nguyên hàm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 111268

Tính :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân Cho hình chóp tam giác đều S.ABC Tính thể tích hình chóp

Tính tích phân: Cho hình chóp tam giác đều có đường cao và đáy có cạnh bằng . Điểm là trung điểm cạnh tương ứng. Tính thể tích hình chóp và bán kính hình cầu nội tiếp hình chóp đó.


< Lùi ... 1 2 3 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay