toán 12

2 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm các giá trị m

cho hàm số y=x^3-3X^2

tìm các giá trị của m để phương trình X^3-3X^2-m=0 có 3 nghiệm phân biệt< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay