tọa độ các đỉnh

3 kết quả phù hợp trong mục tọa độ các đỉnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của Elíp

Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiêu điểm của hàm số

Câu 1.Cho
Resized Image.Tìm toạ độ 4 đỉnh và 2 tiêu điểm của (E).

Câu2: Rút gọn biểu thức:
Resized Image
Câu3. Cho pt :
Resized Image (1)
Tìm m để phương trình (1) có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC có E(-4 ;1) , F(2 ;4) , K(2 ;-2)
lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA .
a)Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
b)Chứng minh hai tam giác ABC và EFK có cùng trọng tâm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay