tọa độ chất điểm

1 kết quả phù hợp trong mục tọa độ chất điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay