Tọa độ của điểm

126 kết quả phù hợp trong mục Tọa độ của điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình cho các đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm .a) Chứng minh rằng là ba đỉnh của một tam giác.b) Tìm phương trình cho các đường thẳng .c) Gọi theo thứ tự là các trung điểm của các đoạn thẳng . Tìm phương trình của các đường thẳng .d) Cho điểm . CHứng minh ba điểm thẳng hàng. CHứng minh là trọng tâm của tam giác .e) Tìm phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho điểm và đường tròn có phương trình: a. Tìm các điểm có tọa độ nguyên thuộc b. Tìm trên điểm sao cho vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của điểm

Trong mặt phẳng cho điểm có tọa độ là các số nguyên. Chứng mình rằng tồn tại ít nhất điểm sao cho trung điểm của đoạn thẳng nối điểm đó có tọa độ là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho 2 điểm: .a. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị lớn nhất.b. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của điểm

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ trực chuẩn , cho ba điểm là ba đỉnh của một hình thang cân . Tìm tọa độ điểm , biết rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

Cho điểm ,hai điểm với sao cho thẳng hàng.Xác định tọa độ của sao cho:a) Diện tích nhỏ nhất.b) nhỏ nhất.c) nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác

Cho , biết theo thứ tự là trung điểm các cạnh .Xác định tọa độ các đỉnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về véc tơ đối

Cho hai điểm .Tìm tọa độ:a.Trung điểm của .b.Điểm đối xứng với qua .c.Điểm ,sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ điểm

Cho điểm .Tìm điểm sao cho nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm tọa độ của điểm

Chứng minh rằng điểm lập thành hàng điểm điều hòa khi và chỉ khi Áp dụng tìm tọa độ điểm để điểm lập thành hàng điểm điều hòa,biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Chứng minh rằng điểm lập thành hàng điểm điều hòa khi và chỉ khi Áp dụng tìm tọa độ điểm để điểm lập thành hàng điểm điều hòa,biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm

Cho điểm a.Chứng minh rằng thẳng hàng.b.Tìm tọa độ điểm sao cho lập thành hàng điểm điều hòa.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

Cho ,biết .Lấy các điểm trên các đường thẳng sao cho các điểm đó lần lượt chia các đoạn thẳng theo các tỉ số .a.Xác định tọa độ của .b.Chứng minh rằng thẳng hàng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của điểm

Cho hai điểm .Tìm tọa độ:a.Điểm sao cho thẳng hàng.b.Điểm sao cho thẳng hàng.c.Điểm nằm trong đoạn sao cho d.Điểm nằm ngoài đoạn sao cho e.Điểm nằm ngoài đoạn sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của điểm

Cho hai điểm a.Chứng minh rằng thẳng hàng biết rằng b.Chứng minh rằng không thẳng hàng,biết rằng ,từ đó tính chu vi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho điểm , hai điểm với sao cho thẳng hàng.Xác định tọa độ của sao cho:a) Diện tích nhỏ nhất.b) nhỏ nhất.c) nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của điểm

Trên trục cho hai điểm có tọa độ lần lượt là . Tìm tọa độ điểm biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ đỉnh

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh , trực tâm , tâm đường tròn ngoại tiếp là . Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho parabol có phương trình và đường thẳng .a) Chứng minh rằng luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi.b) Tìm để tiếp xúc . Khi đó, tính tọa độ tiếp điểm.


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay