tọa độ đỉnh

2 kết quả phù hợp trong mục tọa độ đỉnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Biết BC có trung điểm M(0 ; 5), hai cạnh AB và AC lần lượt có phương trình là 2x + y – 12 = 0 và x + 4y – 6 = 0.
Câu 1.(3 điểm) Xác định tọa độ đỉnh A.
Câu 2.(3 điểm) Lập phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng AC.
Câu 3.(2 điểm) Điểm N là trung điểm của AC. Xác định tọa độ điểm N.
Câu 4.(2 điểm) Tính các tọa độ đỉnh C và B của tam giác ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ đỉnh

Tam giác cân, cạnh đáy có phương trình: . Cạnh bên có phương trình: . Đường thẳng chứa cạnh đi qua điểm . Tìm tọa độ đỉnh


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay