Tọa độ không gian 12

1 kết quả phù hợp trong mục Tọa độ không gian 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ không gian 12

Cho A(0,0,2) ; B(2,-2,3) và mặt phẳng (P) : x+y+z+3 = 0.

a. Lập (Q) qua A,B vuông góc với (P)

b.Tìm tọa độ C,D biết C nằm trên (Q) và ABCD là tứ diện đều.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay