tọa độ nguyên

1 kết quả phù hợp trong mục tọa độ nguyên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
b.Tìm trên đồ thị (C) những điểm có toạ độ nguyên
c.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) ,đường thẳng y=1 và trục Ox< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay