tọa độ tâm đường tròn

1 kết quả phù hợp trong mục tọa độ tâm đường tròn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ tâm đường tròn

Câu I:. Giải các phương trình sau:

Resized Image
Câu II:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình:

Resized Image
Xác định tọa độ tâm I và độ dài bán kính của đường tròn (C). Viết phương trình đường tròn ( C’ ) đối xứng với ( C ) qua gốc tọa độ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay