Tọa độ trong không gian

14 kết quả phù hợp trong mục Tọa độ trong không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm O

Trong không gian , cho các điểm . Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm bán kính của mặt cầu đi qua các điểm B, C1, M, N

Trong không gian với hệ tọa độ cho hình lập phương . Gọi là trung điểm của là tâm của hình vuông . Tìm bán kính của mặt cầu đi qua các điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M sao cho

Cho tam giác với a) Tìm tọa độ điểm sao cho b) Tìm tọa độ điểm sao cho là hình bình hànhc) Tìm tọa độ tâm của hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho 3 điểm Tính chu vi

Cho 3 điểm a) Tính chu vi b) Tính các góc của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ chân đường phân giác trong của góc A

Cho tam giác a) Các góc trong tam giác nhọn hay tùb) Tính tọa độ chân đường phân giác trong của góc c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định b và c, biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P)

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm trong đó b, c dương và mặt phẳng . Xác định b và c, biết mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ điểm M sao cho:

Cho 4 điểm: a) Chứng tỏ rằng cùng nằm trên mặt phẳng b) Tọa độ điểm sao cho:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa MP và

Cho hình lập phương cạnh bằng a. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh . Tính góc giữa MP và
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, và vuông góc với đáy1, Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)2. Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong trường hợp mặt phẳng (MNP) luôn đi qua C, hãy tìm

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Trên các tia lần lượt lấy các điểm M, N, P khác A sao cho 1. Tìm sự liên hệ giữa m, n, p sao cho mặt phẳng (MNP) đi qua C' của hình lập phương2. Trong trường hợp mặt phẳng (MNP) luôn đi qua C, hãy tìm thể tích bé nhất của tứ diện AMNP. Khi đó tứ diện AMNP có tính chất gì?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích tứ diện Tính theo a khoảng cách

Cho hình hộp 1. Tính theo a khoảng cách giữa 2. Tính thể tích tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nó Tính độ dài đừng cao

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông đỉnh ta lấy a) Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nób) Tính độ dài đừng cao hạ từ xuống mặt phẳng . Gọi là điểm đối xứng của qua . Chứng minh rằng là tứ diện đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác vuông Chứng minh trung điểm Tính cosin Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay