tọa độ trọng tâm tam giác

1 kết quả phù hợp trong mục tọa độ trọng tâm tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ Oxy cho A(1, 3), B(-1, -3), C(7, 0).
a) Tìm toạ độ trung điểm I của AC.
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của DeltaABC
c) Tìm độ dài trung tuyến BI.
d) Tìm toạ độ D sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay