tọa độ trọng tâm

1 kết quả phù hợp trong mục tọa độ trọng tâm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trung điểm

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A(1; 2); B(3; 4); C(2;1)
a/Tìm tọa độ trung điểm I của BC và Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
b/Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
c/Tìm tọa độ M sao cho
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay