tọa độ trực tâm

4 kết quả phù hợp trong mục tọa độ trực tâm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

1, Giải bất phương trình sau:
Resized Image

2, Cho tam giác ABC có A(2;0), B(0;1), C(-1;2).
a, Tìm phương trình đường thẳng AC, Tính diện tích tam giác ABC
b, Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC
3.
1, Cho hệ:
Resized Image

a, Giải hệ với m = 2.
b, Tìm m để hệ có nghiệm
2, Tính góc A của tam giác ABC biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác

Cho ba điểm A, B, C với A(-5; 6); B(-4;-1); C(4; 3).
a, Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC và toạ độ điểm I sao cho:

.Resized Image
b) Tính góc B của tam giác ABC
c) Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng

1. Tìm điểm B đối xứg với A(-5;1) qua đườg thẳg d: 2x-3y-3=0.
2. Tìm điểm N đối xứg với M(8;-9) qua đường thẳg đi qua 2 điểm A(3;-4) và B(-1;-2).
3. Viết pt đườg thẳg đối xứg với d: x-2y-5=0 và qua điểm A(2;1).
4. Cho tam giác ABC, A(3;-1), B(5;7), và tọa độ trực tâm H(4;-1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm của tam giác

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết đỉnh và hai đường cao có phương trình là:5x+3y-4=0 và .3x+8y+13=0
a) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác .
b) Lập phương trình các cạnh của tam giác.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay