tỏa nhiệt

7 kết quả phù hợp trong mục tỏa nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa

a/ Tính nhiệt dung riêng Q cần thiết để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi, cho biết: nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kgK, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy của nước đá là 34.10^{4}J/kg, nhiệt hóa hơi của nước là 23.10^{5}J/kg
b/ Nếu dùng một bếp dầu hỏa có hiệu suất 80%, người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.10^{5}J/kg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của bộ nguồn

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công suất toả nhiệt của một đoạn mạch

Công suất toả nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính theo công thức nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Năng suất tỏa nhiệt

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu : là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn .
- Nói năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^{6} J/kg điều đó có ý nghĩa là 1kg củi khô bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng bằng 10.10^{6} J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính nội năng khối khí

Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ?
A.Khối khí tỏa nhiệt 40J B.Khối khí nhận nhiệt 20J
C.Khối khí tỏa nhiệt 20J D.Khối khí nhận nhiệt 40J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động cơ điện xoay chiều

Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và cường độ dòng điện cực đại qua động cơ sqrt{2}A. Bỏ qua các hao phí khác, công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là
A. 17 W. B. 170 W. C. 94,5 W. D. 204 W.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay