toán 10

220 kết quả phù hợp trong mục toán 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm trái dấu

Cho phương trình
Resized Image
1. Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a)Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên

câu 1:Vẽ đồ thị hàm số sau rồi lập bảng biến thiên:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận các bất phương trình

Gỉai và biện luận các bất phương trình sau ( a,b,m là tham số )

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm chung

cho 2 bất phương trình :
1/ (x-m)(x+3m) >0
(x-1)(x-4)
2/ ( x-2)(mx-1)<0
Định m để hệ 2 bất phương trình trên có nghiệm chung là hợp của 3 khoảng ( 1;2) , ( 3:4) , (5:8)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Định m để phương trình : ( m+1)x2- 2(m-3)x+ 2m – 4 =0 có 2 ngiệm phân biệt , 1 nghiệm nằm trong khoảng [3:5] , nghiệm còn lại nằm trong khoảng [1:8]

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - toán 10

Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của elip

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:
1/ Độ dài trục lớn 10 và tiêu cự 8
2/ Tiêu cự 6 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 16 và độ dài trục lớn 8
4/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 32, tâm sai là ½

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của hai đường thẳng

Bài1)a) Viết phương trình đường thẳng (d),biêt (d) đi qua 2 điểm A(1;3) và B(-1;1)
b)Vẽ đt (d) vừa tìm được
Bài2) Cho parabol (P) có phương trình y=x2+4x+3
a) Vẽ đồ thị của (P)
b) Xác định a để đường thẳng (d ) y= x+a cắt (P) tại một điểm trên trục hoành
c) Với mỗi a tìm được , tìm giao điểm của (d) và (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẽ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số

Resized Image
Xét tính chẵn lẽ của hàm số

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc haiCho phương trình bậc hai (ẩn số x):Resized Image


a) Không giải phương trình, hãy tính:Resized Image


. b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có: Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác góc A cắt (O) tại M. Chứng minh rằng: a) Tam giác BMC là tam giác cân. b) DeltaABC + DeltaACB = DeltaBMC. c) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh OM//AH. d) Vẽ tiếp tuyến CK của (O). Chứng minh CM là phân giác của DeltaBCK.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

a) Giải hệ phương trình:Resized Image

b) Trong cùng mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm: A(2; 3); B(-1; -3); C(1/2 ; 0). Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình căn bậc hai

Cho f(x)=2x^{2}+3x+1

a) Giải bất phương trình Resized Image

b) Giải bất phương trình Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải các bất phương trình

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm

Cho phương trình x^{2}-3x+1=0 . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, đặt S_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n} , Tính S_{7}

b) Cho phương trình ax^{2}+bx+c=0 , biết 2a + 2b + 3c=0. Chứng minh phương trình luôn có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB, (O) cắt BC tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm của đoạn OB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt AC tại F. 1) Chứng minh tứ giác AFDE nội tiếp. 2) Chứng minh 3) Chứng minh 4) Một đường thẳng (d) quay quanh điểm C cắt (O) tại hai điểm M, N. Xác định vị trí của (d) để độ dài CM + CN đạt giá trị nhỏ nhất.< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay