toán 10

221 kết quả phù hợp trong mục toán 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB, (O) cắt BC tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm của đoạn OB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt AC tại F. 1) Chứng minh tứ giác AFDE nội tiếp. 2) Chứng minh 3) Chứng minh 4) Một đường thẳng (d) quay quanh điểm C cắt (O) tại hai điểm M, N. Xác định vị trí của (d) để độ dài CM + CN đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức(toán 10)

1) Rút gọn biểu thức

A=Resized Image
2) Giải hệ phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

cong thuc cong va nhan doi

cho sin a=3/5,pi/2<a<pi va tanb=-2, -pi/2<b<0 tinh cos(a+b),sin(a-b),sin2a,tan 2b,cos a/2???giúp em vs ạ>>>

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Cho hệ phương trình:

Resized Image(1)

a) Giải hệ phương trình (1) khi m = .sqrt{2}
b) Tìm m để hệ phương trình (1) có một nghiệm duy nhất (x; y) và x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Cho hàm số y = frac{1}{3}x^{3}-mx^{2}+left ( 2m+3 
ight )x-m+2 (Cm)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi m = 2
b. Tìm m để (Cm ) có 2 cực trị

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tứ giác nội tiếp

Cho đường tròn (O), đường kính BC = 2R; A là điểm bên ngoài đường tròn (O), sao cho AB; AC cắt (O) tại D, E. (B,D,E,C cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ BC)
a) Chứng minh AD.AB = AE.AC.
b) Đường tròn ngoại tiếp ABC cắt đường thẳng OA tại I. (I khác A). DE cắt AI tại F. Chứng minh tứ giác IFEC nội tiếp.
c) Trong trường hợp ABC đều. Tính theo R diện tích phần chung hai hình tròn (O) và hình tròn ngoại tiếp ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: m^{2}(x – 3) = 4x – 2m

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau: y = - x2 + 2x + 3 b) Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị là (P). Xác định (P) biết (P) qua A(-1; 1) và có đỉnh I(1; 4)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ M

Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, AC = 8 cm, A = 600. Tính độ dài cạnh BC, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC 2. Trong hệ toạ độ đề các Oxy cho A(1;2), B(3;4), a, Tính độ dài AB, . b, Tìm toạ độ M thuộc Ox sao cho tứ giác OABM là hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
a, x^{2}-x+2>0 b, frac{x^{2}-5}{x+1}leq 1
c, left | x-1 
ight |> x^{2}-3x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho parabol (P): y = -x^{2} và đường thẳng (d) đi qua I(0; -1) có hệ số góc k.
1. Viết phương trình của đường thẳng (d). Chứng minh rằng: Với mọi giá trị của k, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B.
2. Gọi hoành độ của A và B là x1 và x2, chứng minh left | x_{1}-x_{2} 
ight | ≥ 2.
3. Chứng minh: Tam giác AOB vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình.
Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 200 km, đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau tại địa điểm C. Biết rằng 2 lần vận tốc của xe đi từ A bằng 3 lần vận tốc của xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài các cạnh của tam giác

Trên mặt phẳng tọa độ xOy lấy điểm P(0; 1), vẽ đường tròn (K) có đường kính OP. Trên trục hoành lấy ba điểm M(a; 0); N(b; 0), Q(c; 0). Nối PM; PN; PQ lần lượt cắt đường tròn (K) tại A; B ; C. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC theo a; b; c.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

(5,0 điểm)Cho ABC có A(1;2); B(3;1); C(5;4) a) Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB, AC. b) Viết phương trình đường cao BH và trung tuyến BM. c) Tính các góc của ABC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các tiêu điểm của Elip

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh ; độ dài trục lớn, trục bé của elip (E):

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình sau

Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ai giúp em bài toán về mặt phẳng toạ độ lớp 10

trong hệ trục toạn độ oxy.cho tam giác ABC,đường phân giác góc A và đường cao đi qua đỉnh C của tam giác ABC có phương trình lần lượt là :x-y=0 và 2x+y+3=0.điểm M(0:-1) thuộc đường thẳng ACvaf biết AB=2AM.viết phương trình đường thẳng của các cạnh tam gaics ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giúp bài tập về phương trình đường thẳng

Tìm phương trình đường thẳng (d') đối xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng (^):

(d):2x-y+1=0 và (^0: 3x-4y+2=0< Lùi ... 1 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay