toán 10

250 kết quả phù hợp trong mục toán 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ M

Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, AC = 8 cm, A = 600. Tính độ dài cạnh BC, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC 2. Trong hệ toạ độ đề các Oxy cho A(1;2), B(3;4), a, Tính độ dài AB, . b, Tìm toạ độ M thuộc Ox sao cho tứ giác OABM là hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
a, x^{2}-x+2>0 b, frac{x^{2}-5}{x+1}leq 1
c, left | x-1 
ight |> x^{2}-3x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho parabol (P): y = -x^{2} và đường thẳng (d) đi qua I(0; -1) có hệ số góc k.
1. Viết phương trình của đường thẳng (d). Chứng minh rằng: Với mọi giá trị của k, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B.
2. Gọi hoành độ của A và B là x1 và x2, chứng minh left | x_{1}-x_{2} 
ight | ≥ 2.
3. Chứng minh: Tam giác AOB vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình.
Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 200 km, đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau tại địa điểm C. Biết rằng 2 lần vận tốc của xe đi từ A bằng 3 lần vận tốc của xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài các cạnh của tam giác

Trên mặt phẳng tọa độ xOy lấy điểm P(0; 1), vẽ đường tròn (K) có đường kính OP. Trên trục hoành lấy ba điểm M(a; 0); N(b; 0), Q(c; 0). Nối PM; PN; PQ lần lượt cắt đường tròn (K) tại A; B ; C. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC theo a; b; c.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

(5,0 điểm)Cho ABC có A(1;2); B(3;1); C(5;4) a) Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB, AC. b) Viết phương trình đường cao BH và trung tuyến BM. c) Tính các góc của ABC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các tiêu điểm của Elip

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh ; độ dài trục lớn, trục bé của elip (E):

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình sau

Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ai giúp em bài toán về mặt phẳng toạ độ lớp 10

trong hệ trục toạn độ oxy.cho tam giác ABC,đường phân giác góc A và đường cao đi qua đỉnh C của tam giác ABC có phương trình lần lượt là :x-y=0 và 2x+y+3=0.điểm M(0:-1) thuộc đường thẳng ACvaf biết AB=2AM.viết phương trình đường thẳng của các cạnh tam gaics ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giúp bài tập về phương trình đường thẳng

Tìm phương trình đường thẳng (d') đối xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng (^):

(d):2x-y+1=0 và (^0: 3x-4y+2=0< Lùi ... 1 8 9 10 11 12 13 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay