toán 10

220 kết quả phù hợp trong mục toán 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Resized ImageTìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường cao

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(-4; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (T) đi qua ba điểm A, B, C
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Cho phương trình :
Resized Image
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 thõa mãn : x1 + x2 +x1.x2 > 2013

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

a,Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:
Resized Image
b, Tìm giao của đồ thị hàm số (2) và đường thẳng y=-x-3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Bài 1 Cho 2 tập hợp A = [-1;3] và B = {x }
Tìm ?
Resized Image
Bài 2 . Cho hàm số:
Resized Image
a, Tìm tập xác định của hàm số (1):
b, Xét tính chẵn lẻ của hàm số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1. Trong 1 tam giác có chu vi ko đổi và bằng 3√3 . Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó.
2. Cho x, y thỏa mãn 36x² + 16y² = 9.
Tìm GTNN của biểu thức A = y – 2x +5.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

1.Giải :
Resized Image
2.: Khảo sát kết quả thi môn toán của học sinh của trường A chọn ra 100 HS .Điểm môn toán của các HSnày cho ở bảng sau:
Resized Image

Tìm số trung bình? Phương sai và độ lệch chuẩn ? (chính xác đến hàng phần nghìn)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm góc lượng giác

Cho góc lượng giác (ou;ov) có số đo – 1955 độ
Tìm góc lượng giác có cùng tia đầu ,tia cuối với góc đả cho và có số đo là số dương nhỏ nhất

2) Chứng minh với mọi tam giác ABC luôn có :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

Câu 1.Trên hệ trục toạ độ oxy cho tam giác ABC biết A(1;1), B(2;-1) và C(-1;1)
a) Trực tâm H của tam giác ABC có tạo độ là:
a1) (1/2 ; 1/3) a2) (1/2 ; 0) a3) (2; 5/2 ) a4) (2; 3)
b) Đường thẳng đi qua A và B cắt ox tại điểm E, điểm E chia đoạn thẳng AB theo tỉ số là:
b1) -1,5 b2) -1 b3) -2 b4) 1/4
Câu 2: Tuỳ theo giá trị của m, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình và bất phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ước số chung lớn nhất

I.Cho 3 số A=1193984; B=157993; C=38743.
1. Tìm ước số chung lớn nhất của A, B, C.
2. Tìm BCNN của A, B, C. với kết quả đúng.
II. Nêu một phương pháp tìm số dư khi chia 200220022002 cho 2001.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

a) Chứng minh rằng :

Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn điều kiện:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

a. Giải bất phương trình:
Resized Image
b. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đường trung tuyến

Chotam giác ABCDelta ABC có góc A=60^{circ}, AC = 5cm, AB = 8cm. Tính?
a. Độ dài cạnh BC
b. Diện tích của tam giác ABC Delta ABC
c. Độ dài đường trung tuyến m_{b}
d. Khoảng cách từ điểm A đến BC< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay