toán 10

250 kết quả phù hợp trong mục toán 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

Câu 1.Trên hệ trục toạ độ oxy cho tam giác ABC biết A(1;1), B(2;-1) và C(-1;1)
a) Trực tâm H của tam giác ABC có tạo độ là:
a1) (1/2 ; 1/3) a2) (1/2 ; 0) a3) (2; 5/2 ) a4) (2; 3)
b) Đường thẳng đi qua A và B cắt ox tại điểm E, điểm E chia đoạn thẳng AB theo tỉ số là:
b1) -1,5 b2) -1 b3) -2 b4) 1/4
Câu 2: Tuỳ theo giá trị của m, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình và bất phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ước số chung lớn nhất

I.Cho 3 số A=1193984; B=157993; C=38743.
1. Tìm ước số chung lớn nhất của A, B, C.
2. Tìm BCNN của A, B, C. với kết quả đúng.
II. Nêu một phương pháp tìm số dư khi chia 200220022002 cho 2001.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

a) Chứng minh rằng :

Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn điều kiện:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

a. Giải bất phương trình:
Resized Image
b. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đường trung tuyến

Chotam giác ABCDelta ABC có góc A=60^{circ}, AC = 5cm, AB = 8cm. Tính?
a. Độ dài cạnh BC
b. Diện tích của tam giác ABC Delta ABC
c. Độ dài đường trung tuyến m_{b}
d. Khoảng cách từ điểm A đến BC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức lượng giác

Câu 1,Rút gọn biểu thức

Resized Image
.Câu 2: (1điểm) Cho
Resized Image
Tìm m để phương trình f(x) = 0 có nghiệm.
Câu 3: (1điểm) Giải bất phương trình sau: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

Cho tam giác ABC có tọa độ A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0).
a.(0.75đ).Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AC
b.(0.75đ).Viết phương trình đường cao BH
c.(0.5đ).Tìm tọa độ chân đường cao H.
d.(1đ)Viết phương trình đường tròn tâm B biết đường tròn đó tiếp xúc với cạnh AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

phương trình đường thẳng

cho tg ABC cân tại A.gọi D là trung điểm AB.biết I(11/3;5/3),E(13/3;5/3) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm tg ABC,cac điểm M(3;-1),N(-3;0) lần lượt thuộc DC,AB.tìm toạ độ các đỉnh tg ABC,biết A có tung độ dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chưng minh ba điểm thẳng hàng

Cho 3 điểm A(1;2), B(3;-4), C(0,6).
a. Chứng minh rằng 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
b. Viết phương trình đường thẳng BC và đường cao BH.
c. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

a.Cho sinx + cosx =5/4 . Tính giá trị của các biểu thức
A= sinxcosx. B = sinx - cosx.
b. Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
1) Rút gọn biểu thứcP.
2) Tìm giá trị của x để P=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho 3 điểm : A(0; -1),B(3; 0), C(x; 2)
1. Tìm x để tam giác ABC vuông tại B.
2. Khi x = -3
a) Tìm độ dài đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC.
b) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay