Toán 11

267 kết quả phù hợp trong mục Toán 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a) y = 2x – 7 b) y = – 3x + 5 c) y = 2x

Resized Image
.Tìm tọa dộ giao điểm của hai đường thẳng sau:
a) y = 3x – 2 và x = 2 b) y = – 3x + 2 và y = 4(x – 3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu các hàm số sau:

Xét tính đơn điệu các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẳn lẽ của hàm số

Xét tính chẳn lẽ của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm miền xác định của các hàm số

Tìm miền xác định của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ oxy , cho A(4 ;-1) , B(-2 ;- 4) và C( -2;2)
a) Tính chu vi tam giác ABC
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác và toạ độ điểm I sao cho

Resized Image
c) Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với (ABCD) và SA=a/2 . Gọi I là trung điểm SC, M là trung điểm AB, H là hình chiếu vuông góc của I trên CM và

Resized Image. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến (SCM).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân:
Resized Image

Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

1. Giải bất phương trình:

Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số của số hạng

Cho đa thức

Resized Image
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong đa thức trên
b) Tìm tổng tất cả các hệ số bậc chẵn trong đa thức trên, tính tổng các hệ số bậc lớn hơn hay bằng hai trong đa thức trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
2.). Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y=4x+7.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính liên tục của hàm số

Tính các giới hạn sau:

Resized Image

2.Xét tính liên tục của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Resized Imagetại điểm thuộc đồ thị có hòanh độ xo= 0 .
2. Cho hàm số y = sin2x – 2sinx . Giải phương trình y’= 0 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạn :
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Xét tính liên tục của hàm sốResized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đạo hàm

1. Xét hai mệnh đề:
(I) f có đạo hàm tại x0 thỡ f liờn tục tại x0.
(II) f liờn tục tại x0 thỡ f cú đạo hàm tại x0.
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (II) B. Chỉ (I) C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai

2

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của

Resized Image
theo hai cỏch sau:

Resized Image
Hãy chọn cách đúng?
Chỉ (II) B. Cả hai đều sai C. Chỉ (I) D. Cả hai đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng các số hạng

Cho dãy số (un) được xác định bởi:

Resized Image
Tính tổng 110 số hạng đầu tiên của dãy số đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công bội của cấp số nhân

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Chứng minh dãy số (vn) với vn = un – 1 là một cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân đó.
b. Xác định số hạng tổng quát của dãy số (un).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phần tử

Một giỏ đựng 20 quả càu được đánh số từ 1 đến 20 trong đó có 15 quả cầu đỏ và 5 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 quả :
a. tính số phần tử của không gian mẫu
b. tính xác suất đẻ chọn 3 quả cung màu
c. tính xác suất để chọn được ít 1 quả cầu màu xanh< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay