TOÁN 12 - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

1 kết quả phù hợp trong mục TOÁN 12 - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp tam giác.

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay