Bài tập về toán 12

131 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a) tính tích phân :

Resized Image

b) Trong mp Oxy cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường : parabol y=x2 và đường thẳng đi qua điểm D(1;4) có hệ số góc k. Tìm k để diện tích hình phẳng (H) đạt giá trị nhỏ nhất!

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 12 hay

1. Cho tam giác ABC có d? dài các c?nh BC = a, AC = b, AB = c thỏa mãn :

Resized Image

2. Cho a, b, c là các s? th?c duong th?a mãn abc = 1. Chứng minh rằng .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, các đường thẳng chứa đường cao BH và đường phân giác trong góc A có phương trình lần lượt là : x – 2y – 2 = 0 và x – y – 1 = 0. Điểm M(0; 2) thuộc đường thẳng đi qua AB, biết AB = 2AC. Tìm tọa độ A, B, C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức
Resized Image
1. Rút gọn T 2. Tính sin2a biết T = - 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho biểu thức

Resized Imagevới m là tham số.
1. Tìm tất cả các giá trị của m để f(x) > 0 với mọi x thuộc R.
2. Tìm m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của phương trình

1.Phương trình x + y + z + t = 2009 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
(Nghiệm (x, y, z, t) với x, y ,z, t là các số nguyên dương)

2.Tìm tất cả các đa thức P(x) có bậc nhỏ hơn 2009 và thỏa mãn điều kiện:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Cho dãy số (un) xác định bởi

Resized Image
Chứng minh rằng dãy số (un) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số

Cho hàm số

Resized Image
, (m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm m để hàm số có 3 cực trị
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1
c) Tìm a để (P) : y = ax2 + 1 tiếp xúc với đồ thị (C).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lim

Tìm m để phương trình:

Resized Image
có đúng một nghiệm.
Tính:
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Cạnh SA vuông góc với đáy ,góc giữa cạnh S C với đáy bằng 45^{circ}
a,Tính thể tích khối chóp S.ABCD ?
b,Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số y=x^{3}-3mx+2m
a, Tìm điều kiện của m để hàm số có số cực đại, số cực tiểu?
b, Khảo sát và vẽ đồ thị (C) ứng với m=1
c, Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m:
x^{3}-3x+m+3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các đường tiệm cận

Hàm số

Resized Image
có các đường tiệm cận là :
a) Tiệm cận ngang y = 2 , đứng x = 1/2
b) Tiệm cận đứng x = 2 , ngang y = 1/2
c) Tiệm cận đứng x = -2 , ngang y = 1/2
d) Tiệm cận ngang y = -1/2 , đứng x = 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại

Hàm số

Resized Imageđạt :
a) Cực đại tại điểm ( 1;0 ) b) Cực đại tại điểm ( -1;0 )
c) Giá trị cực đại tại x = 0 d) Giá trị cực đại tại x = 1 và x = -1< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay