Bài tập về toán 12

131 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích toàn phần của tứ diện

Cho tứ diện đều ABCD có độ dài cạnh bằng 1. Gọi M và N là các điểm lần lượt thuộc cạnh AB và AC sao cho mặt phẳng (DMN) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đặt AM = x, AN = y. Tìm x và y để diện tích toàn phần của tứ diện DAMN nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường cao và phân giác đồng quy

Tam giác ABC có đường trung tuyến AA1, đường cao BB1 và phân giác trong CC1 đồng quy. Đặt a = BC, b = AC, c = AB.
Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích vật thể tròn xoay

Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường và xung quanh trục Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Xét hình phẳng D giới hạn bởi y=x^{2}-3y=-2x
a. Tính diện tích hình phẳng D.
b. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra từ hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x^{2}-3 : y=0 quay xung quanh trục Ox

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân : int_{pi /6}^{pi /4}frac{1}{sin^{3}xcos^{2}x}dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong kg Oxyz cho 4 điểm A(5;3;4),B(-3;1;2),C(0;6;2),D(2;3;-1). a)Lập phương trình mặt phẳng (BCD).Tính khoảng cách từ A đến (BCD). b)Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A,B,C,D. c)Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + 3y – 5z + 16 = 0 và các điểm A(3;2;5) , B(-5;-2;1) , C(1;-4;1). a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).Chứng minh (ABC) // (P). b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc (P) và đi qua các điểm A,B,C. c) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) song song với (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số y = \frac{x-2}{1-x} có đồ thị (C).
1) Khảo sát , vẽ đồ thị (C)
2) Lập phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và Oy.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, có AB=a; BC=asqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của S trùng với trung điểm M của đoạn AC, góc tạo bởi cạnh bên SB với mặt đáy (ABC) bằng 450.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

b) Xác định a, biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng 16Pi .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài toán phép đối xứng trục

Cho hàm số . Tìm trên đồ thị hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất

1. Giải bất phương trình :

2. Tính:

3. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 64cm^{2}, hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình toán 12

1 Giải phương trình:

2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

3. Tính:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; -1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0. 1.

Viết phương trình đường thẳng AB. 2.

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối lăng trụ

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a.

Đường chéo của mặt bên ABB1A1 tạo với đáy góc 60^{0}.

Tính thể tích khối lăng trụ đó theo a.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay