Bài tập về toán 12

131 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = (m^{2} + 2)x + m song song với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thỉ (C) với trục tung.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh dãy số thi HSG

Chứng minh rằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số

Cho hàm số :

a/ Giải bất phương trình .

b/ Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thoả mãn : .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Cho mặt phẳng (P): x-2y-3z+14 = 0 và điểm M(1; -1; 1) 1)

Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua M và vuông góc với (P).

Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P). 2)

Tìm tọa độ điểm N sao cho đoạn thẳng MN nhận H làm trung điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ trung điểm I của đoạn AC

Cho ba điểm A(1;1;3); B(-1; 3; 2); C(-1;2;3)

1) Chứng tỏ A; B; C không thẳng hàng.

2) Tính tọa độ trung điểm I của đoạn AC và tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Giả sử A và B là hai điểm trên đồ thị của hàm số có hoành độ tương ứng là x1 , x2 thoả mãn hệ thức x1+ x2= 2.

Chứng minh rằng các tiếp tuyến với đồ thị tại các điểm A và B song song với nhau .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết ptmp

Oxyz, (P) x+y+z-3=0

(Q) x-y+z-1=0

viết ptmp (R) vuông góc vs (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) = 2 căn 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

khảo sát sự biến thiên

cho hàm số y=(2x+3)/(x+1) có đồ thị (h)
a) khảo sát sự biến thiên hàm số, tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số đó
b) tìm những điểm thuộc (h) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 đường tiệm cận nhỏ nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm giá trị lớn nhất ạ?

cho biểu thức : Q= x^3/(y+z) + y^3/(z+x) + z^3/(x+y)

với x,y,z là các số dương thảo mãn x+y+z >=6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tương giao của đồ thị hàm số.

Chứng minh rằng đồ thị hàm số dpi{100} (C) : dpi{100} y=frac{-x+1}{x-3} có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ nguyên

Cho hàm số có đồ thị dpi{80} (C): dpi{80} y=frac{x^{2}+5x+15}{x+3} . Tìm dpi{80} Min (C) có tọa độ nguyên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán liên quan khảo sát tìm tham số m.

Bài 1) Cho đồ thị (C): y= frac{2mx+5}{x+m} và (d): y= 2x-frac{1}{2} . Tìm m để (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B có hoành độ x_{1},x_{2} thỏa x_{1}^{2}-9x_{1}=8x_{2} Bài 2) Cho hàm số y=x^{3}-2x^{2}+(1-m)x+m (1). Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x_{1},x_{2},x_{3} thỏa mãn điều kiện x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}<4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán liên quan khảo sát.

Tìm m để hàm số cắt Ox tại 4 điểm lập thành 1 cấp số cộng: a) y=x^{4}-2(m+1)x^{2}+2m+1 b)y=x^{4}-(3m+4)x^{2}+m^{2}

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '):