Toán 7

33 kết quả phù hợp trong mục Toán 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x2 +6x +5
b) (x2-x +1) (x2 –x+2) -12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thưc hiện phép tính

Thưc hiện phép tính:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho phân số: Resized Image(x epsilon Z)
a) Tìm x epsilon Z để C đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
b) Tìm x epsilon Z để C là số tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính quãng đường

một đường thẳng.
Bài 4: ( 1.5 điểm ) Một người đi tư A đên B với vận tốc 4 km/h và dự đinh đƠn B lúc 11h45 phút. Sau khi đI được 80% quãng đường thì người đă đI với vận tốc 3 km/h nên đên B lúc 12h trưa. Tinh quang đường AB và người đo khởi hành lúc mấy giờ ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp

Cho tập hợp Resized Imagevà tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3. Hãy viết tất cả các tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác cân

Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5 cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc với BC (H BC).
a/ Chứng minh: HB = HC.
b/ Tính độ dài AH
c/ Kẻ HD vuông góc với AB (D AB), kẻ HE vuông góc với AC (E AC).
Chứng minh tam giác HDE là tam giác cân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x+1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của đa thức

Nghiệm của đa thức : 6 – 2x là:
A. x = 0 B.x = 3 C.x = -3 D. x = 4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bậc của đa thức

Đa thức M = x^{6}+5xy+x^{2}y^{3}-x^{6}+frac{1}{2} có bậc là: A. 0 B.2 C. 5 D. 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Gía trị của biểu thức 2x^{2}+3x+1 tại x = -1 là:
A. 0 B. - 4 C. -1 D. 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của đa thức

a) Tìm nghiệm của đa thức left | 3- 
ight |x-1left | -2x
b) Cho 100 số tự nhiêna_{1};a_{2};...;a_{100} thỏa mãn frac{1}{a_{1}}+frac{1}{a_{2}}+...+frac{1}{a_{100}}=frac{101}{2}. Chứng minh rằng ít nhất hai trong 100 số tự nhiên trên bằng nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Toán 7 - Thực hiện phép tính

a) Thực hiện phép tính:

b) So sánh: (-17)^{14}31^{11}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về nhà

1.Cho tam giác ABC có góc A=120 độ. Các đường phân giác AD và BE.Tính góc BED?

2.Cho tam giác ABC.Gọi Bx,Cy là phân giác ngoài tại B và C vẽ đường thẳng AH vuông với Bx và cắt đường thẳng BC tại M;AK vuông với Cy và cắt BC tại N.Ch/m:
a. BM+CN>BC
B. tam giác IMN cân (I giao điểm của Bx và Cy)

3.Cho tam giác ABC có góc A=120, đường phân giác của goác A cắt BC tại D.Đường phân giác góc ngoài tại C cắt đường thẳng AB ở K. Gọi E là giao điểm của DK và AC.Tính góc BED?

4. Cho tam giác ABC có B=45.Đường cao AH và đường phân giác BD. Cho góc ADB=45.Chm: HD//AB< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay